grand tourer

Grand Tourer,怎么这么迷人|文化-爱卡汽车爱咖号

意思和Grand Tourer一样,钟情浪漫与生活的意大利人对于GT车型的热爱非同一般. 自此之后,法拉利、蓝旗亚、玛莎拉蒂等品牌都相继推出自己的GT车型,一些经典的车型,如果...

爱卡汽车网

Grand Tourer Tee - 8848 Altitude

2017 års T-shirt i Mitsubishi MTB Challenge Official Collection heter Grand Tourer Tee och är en superskön tröja att bär

8848altitude